Immilä kvarn, Immilä by, Nastola, Suomi (Finland), 18.3.2017

 

Immilä kvarn

 

Den gamla kvarn i Immilä renoverades 1997-1999.

Historien om den gamla kvarn: IMMILÄN MYLLYMÄKI - Immilän ja Arrajoen asutushistoriaa, skrivit av arkitekten Matti Oijala.

 

Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) och Nastola subventionerade kvarnens renovation 1997-1999.Information, feedback & guide:
Matti Oijala,
Niementie 45, 15560 NASTOLA.
  (Suomeksi)

 (in English)

I Nastola vid Immiläjoki är en gammal kvarnplats. Säkert fanns en kvarn här redan år 1548. Jokela gård, som först och även nyförtiden heter Arrajoki, byggde sin egen tullmjölkvarn på 1690 talet vid Immilä forsen och samt Lorenz Glansenstierna den första sågkvarn ca år 1760, som hette Jokela såg.

Tillsammans finns här fyra kvarnplats. Kvarnar och sågar hördes till Immilä by, Uusikylä (Nyby), Toivonoja gård och Jokela eller Arrajoki gård. Immilä Kvarnbacken har varit boplats för många hantverkare såsom smeden, gästgivaren och mjölnaren. Jokela gårds mjölnare bodde här på Mölnars och var en av den första invånare på backen. Namnet ”Mölnars” härstammar troligen om svensk soldat och myllare Mårten Fråm, som kom hit på 1730-talet from Halland.

På början av 1950-talet var ännu tre kvarnar, tre lilla elverk och två sågkvarnar kvar på Immilä Kvarnbacken. Här var till och med två lilla butiker och ett cafe, men då livet förändrades, människorna flyttade bort, och år 1969 den sista sågkvarn stängdes. Några år senare avslutade Saloranta sin butik och Kvarnbacken blev stilla.

År 1997-99 renoverades Immilä bys kvarn. Det är nu öppen för besökare på sommaren (Juni, Juli och August) med Myllykahvila (Kvarn-cafe) som är beläget på mjölnares hemman nära bykvarnen.

Lokalisering