Immilän myllyn näyttelyt 1999-2020, päivitetty 30.10.2022

Immilän Myllyn kesänäyttelyt 1999-2020

IMMILÄN MYLLY, kotisivu

NÄYTTELYT

1. 1999: Immilän myllyn korjaus, kuvia korjaustyön vaiheista, useita kuvaajia, koonnut Matti Oijala, (20 / 1324).

2. 2000: Immilän myllyn korjaus, valokuvadokumentti, Nastolan valokuvakerho, NaVaKe, (37 / 1394).
3. 2001: ”Nastolan myllyt”, Monipuolinen esitys historiallisen Nastolan kylissä toimineista vesi- ja tuulimyllyistä. Myllyt ja myllypaikat esitelty kylittäin kymmenellä taululla (Matti Oijala), (38 / 1220).

4. 2002: ”Nastolan vesistöä”, Kuvat Erkki Hämäläinen ja Nastolan vesistön nimistön selitys Matti Oijala, (24 / 1039). Nastolan vesistön nimistö - kirjoitus julkaistu Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosijulkaisussa 2003-04.

5. 2003: ”Nastola historiallisilla kartoilla”. Kattava esitys Nastolan ja lähialueen kartoituksen kehityksestä Ruotsin vallan ja autonomian ajalla karttanäytteineen (Matti Oijala), (44 / 1520). Sisälto on julkaistu Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2007.

6. 2004: "Tervehdys Nastolasta" - vanhoja Nastola - aiheisia postikortteja ja postinjakelun paikallista historiaa. Postikortit oli valittu Pekka Harkkomaan kokoelmasta. Julkaistiin Immilän myllyn oma postimerkki (52 / 1508).
7. 2005: ”Myllytontut ja -tarinat” Nora Komosen perinteisten kansantarinoiden perusteella maalaama sarja Immilän myllyn maisemiin sijoitettuja taruolentoja sekä Matti Oijalan valitsemat myllytarinat, joista osa nastolalaista alkuperää. (42 / 1685). Ilmestyi kolme uutta myllyaiheista postikorttia, Myllytonttu – postikortit (loppuun myyty). Tähän mennessä suosituin kesänäyttelymme!

8. 2006: ”Jauhokaupungin kulttuuripolku” (yläkerta) sekä Pekka Jylhä ”Lähteillä”. Kultuuripolkuun liittyy opaskartta ja opastetut kierrokset sunnuntaisin. Palaute oli hyvää ja innostavaa, vaikka suuri yleisö ei vielä polkua löytänytkään (n/1440).

9. 2007: ”Immilän kulttuurimaisema” (Jauhokaupungin kulttuuripolku). Katselmus oman kylän maiseman kerrostumiin kivikaudelta nykyaikaan. (n. 1000). Moniste ”Lydia Vakimo, Arrajoen kartanon sisäkön kertomus 1918-tapahtumista”. Sähköinen julkaisu.

10. 2008: ”Myllärin muorin perennat”. Näyttely kertoi ja seurasi myllyn vanhojen perennojen elämää kesinä 2007-2008. Kooste perennoista kukkimisaikoineen ja karttoineen. (n. 2000 , uusi ennätys), mylly oli auki toukokuun alusta syyskuun loppuun. Moniste ”Myllärin muorin perennat”.

11. 2009: ”Sylvö ja neljä kartanoa.” Näyttely esitteli Sylvöjärven kulttuurimaiseman neljä vanhaa herraskartanoa, Arrajoen, Toivonojan, Sipilän ja Uudenkartanon. Sisälsi paljon aikaisemmin julkaisematonta materiaalia. (n. 1800 nimeä vieraskirjaan). Mylly oli auki kesäkuun alusta elokuun loppuun.

12. 2010: ”Kotijärviemme Vesikasvit”. Näytteli esitteli Nastolan vesistön tyypillistä vesikasvillisuutta. Sen oli koonnut Nastolan vesiensuojelu r.y. Mylly oli avoinna toukokuun lopusta elokuun loppuun. Vieraskirjaan n. 1800 nimeä.

13. 2011: ”Immilän Myllymäki ennen - nyt” Vanhoja ja uusia kuvia sekä tietoa Immilän Myllymäen vaiheista. Vanhat valokuvat olivat pitkäaikaisen kylän myllärin perillisten kokoelmista., Vieraskirjaan n. 1850 nimeä.

14. 2012: ”Immilänjoki” näyttely kertoi kuvin ja sanoin noin 3km pitkästä Immilänjoesta. Kuvat sisälsivät aikaisemmin julkaisemattomia vanhoja sekä uusia valokuvia mm. joella talvehtineista joutsenista. Vieraskirjaan n. 1760 nimeä.

15. 2013: ”Kotiseutuni Nastola”, Nastola-seura ry:n näyttely. Vieraskirjaan kirjoitti noin 2140 kävijää nimensä, uusi ennätys.

16. 2014: ”Arrajoen kartano.” Näyttely kertoi oman kylän kartanosta. Esillä oli aikaisemmin julkaisematonta kuvamateriaalia. Kävijäennätys - vieraskirjoissa oli 2220 nimeä. ks. lehdistötiedote

17. 2015: ”Muuttuva Nastola”. Näyttelyssä on vanhojen Nastola-seuran kuvien aiheet kuvattu uudelleen ja nähtävillä uutta - vanhaa Nastolaa. Uudet kuvat otti Nastolan valokuvauskerho. Jälleen kävijäennätys: 2370 kirjoitti nimensä vieraskirjaan. Julkaistu uusi postimerkki.
18. 2016: Immilänkoskien sahateollisuus 1760 – 1970. Näyttely kertoi vesisahojen tarinan meidän koskissa. Toteutus Immilän mylly ja saha. Vieraskirjassa 2211 nimeä, historian kolmanneksi suosituin näyttely. Julkaistu uusi postikortti.
19. 2017: Immilän ruotusotilaat näyttely kertoi oman kylän ruotusotilaista, jotka puolustivat maatamme vuoteen 1809 asti. Näyttely perustui lähinnä Jukka Långin tutkimukseen nastolalaisista ruotusotilaista. Vieraskirjaan kirjoitti 1839 kävijää nimensä.

20. 2018: Immilän lainakirjasto kertoi Immilässä toimineesta kyläkirjastosta. Kirjasto kunnallistettiin itsenäisyyden alussa ja lakkautettiin 1970-luvulla. Aluksi se toimi kaupassa ja myöhemmin kansakoululla.Vieraskirjaan kirjoitti yli 3000 kävijää nimensä. Myllyssä oli myös Minun Nastolani valokuvanäyttely 26.6 - 12.8, järjesti Nastolan historia osa 4 toimikunta.

21. Immilän kansakoulu toimi 1900-1969. Kyläläiset rakensivat koulun ja se kunnallistettiin, laajennettu 1930-luvulla. Vieraskirjaan kirjoitti 3661 kävijää nimensä. Ennätys!

22. Nastolan talvitiet. Näyttely esittelee hevosliikenneaikaan kuuluvia Nastolan talviteitä, jotka on esitetty mm. 1749 pitäjänkartalla. Talvitiestö näyttää pohjautuvan ikivanhoihin kauppareitteihin. 2440 kävijää.

23. Valokuvanäyttely "Myllyn taikaa", Johanna Kivelä.

24. Myllyn kesänäyttely 2022 "Tarinapaikat" - kertoi nastolalaisista paikoista, joihin liittyy tarinoita ja uskomuksia 15.5 - 28.8. 2022. Vieraskirjaan kirjoitti n. 2300 kävijää nimensä. Julkaistiin uusi sarja Immilän mylly/Nastola-aiheisia postikortteja.

Kalakaveri”,Nora Komonen 2005.

NaVaKe, valokuvadokumentti Myllyssä v. 2000.

Ensimmäinen postimerkki Pekka Harkkomaa 2004.

Uusi postimerkki 2015.

Postikortti: Matti Oijala 2016..